• ISBJÖRN of Sweden – mõeldes lastele!

  • Et lastel oleks väljas sama mugav, kui täiskasvanutel!

  • E-pood on avatud, tule ostma!

  • Tasuda saab pangaülekandega või PayPal-i kaudu.

  • Tooted saadame TASUTA SmartPosti pakiautomaati!

BLUESIGN®

BLUESIGN® standard on vastus järsult kasvavale nõudlusele tekstiilidele, mis oleksid jätkusuutlikumad ja paremad inimestele, ettevõtjatele ning planeedile.

Bluesign® eesmärk on ühendada tarnijad, tootjad, jaemüüjad ja kaubamärgid terves tekstiilitööstuses.

Bluesign® standard on rajatud viiele põhimõttele: ressursside säästev tootlikkus, tarbijate ohutus, õhuheitmed, veepuhtus ning töötervishoid ja -ohutus.

BLUESIGN® SÜSTEEMI PARTNER

Jaanuaris 2013 sai Isbjörn of Sweden bluesign®System partneriks. Bluesign®System partnerina omandatud teadmised aitavad meie tööd veelgi keskkonnasõbralikumaks muuta.

See on pidev protsess tootmaks uusi materjale, mis oleksid keskkonnasõbralikud, samas veel funktsionaalsemad ja parema kvaliteediga, kui seni.

Tänaseks on ligi 90% meie materjalidest bluesign®-sertifikaadiga eesmärgiga suurendada seda saja protsendini.

BLUESIGN® SÜSTEEMI PÕHIMÕTTED

Mis on säästva tekstiili tähendus? See tähendab väärtuslike ressursside säilitamist, keskkonnamõju minimeerimist ja uuenduste juhtimist. Tööstuspartnerid peavad eelkõige kontrollima kõiki neid protsesse selgete põhimõtete alusel. Selles vaimus saab tekstiilitööstus tagada jätkusuutlikkuse nii tarbijatele kui ka keskkonnale.

1. RESSURSI TOOTLIKKUS –ENERGIA JA TOORAINE SÄÄSTEV KASUTAMINE

Ressursitootlikkus määratleb ökoloogilise ja ökonoomse valmisoleku toota maksimaalse kvaliteediga ja lisaväärtusega tekstiile, minimeerides ressursside tarbimist ja vähendades keskkonnamõju.

Kasutades võimalikult vähe ressursse kogu protsessi jooksul, kaasneb automaatselt kulutõhusus. Keskkonnamõju väheneb, samal ajal kui toodete lisandväärtus suureneb. Lõpuks vähendavad tekstiiliga tegelevad ettevõtjad oma ökoloogilist jalajälge, mis koosneb energia- ja sisendmaterjalist valmistatud tekstiiltoodete kilogrammi kohta. Teisisõnu: bluesign® süsteem aitab optimeerida protsessi efektiivsust, minimeerides nii energia kui materjali sisendit.

3. VEEPUHTUS – LOODUSLIKU VEERINGLUSE KAITSE

Veepuhtuse juhtimine hõlmab puhastatud vee tagasitoomist veemajandusse ja veekeskkonna mõju vähendamist miinimumini. Tõhusate viiside hulka kuuluvad jätkusuutlike komponentide kasutamine, tootmisprotsesside optimeerimine ja efektiivse reovee puhastamise tehnoloogia kasutamine.

Bluesign®-süsteem järgib täpselt veereostuse kontrollimise nõudeid lastes ringlusesse tagasi vaid sellist vett, mis vastab puhta vee nõuetele.

5. TÖÖTERVISHOID JA -OHUTUS – TÖÖTINGIMUSTE PARANDAMINE

Tekstiilitööstuse töötajate tervis ja turvalisus tuleb tagada rangete suunistega. Tuleb tuvastada lokaliseeritud probleemid. Ohutusmeetmed vastavalt kasutatavate keemiliste ainete riskipotentsiaalile on kohustuslikud.

Tekstiilide tootmisprotsessi ajal kemikaalide kasutamisel on oluline töötajate tervisega seotud hoolikas ja ohutu käitlemine. Seepärast teeb bluesign® süsteem kohustuslikuks kahjulike ainete ladustamiseks ja käitlemiseks töötajate koolitusprogrammi. Töötervishoid ja -ohutus hõlmab ka kaitset keskkonnareostuse, näiteks tolmu ja müra vastu.

Bluesign®-süsteemiga saab kohapealseid töötingimusi hinnata vastavalt täpsetele ohutusjuhistele ja võtta vajadusel tarvitusele täiendavad meetmed.

2. TARBIJA TURVALISUS – VASTUTUS INIMESTE JA KESKKONNA EES

Teadlikumad tarbijad ei vaata tänapäeval mitte ainult kvaliteeti ja hindu. Nad on tundlikud ka toodete tootmistingimuste suhtes. Seetõttu peab tarbijaohutus tagama kvaliteetsed tekstiilitooted ilma terviseriskideta, aga ka vastavust säästlikkusele tootmisprotsessi igal etapil.

Tänu oma terviklikule lähenemisele vastab bluesign® süsteem kõrgeimatele nõuetele, pakkudes tarbijale ökoloogiliselt kvaliteetset tekstiili ja puhast südametunnistust.

4. ÕHU PUHTUS – VÄIKSEM ÕHUSAASTATUS TAGAB PAREMA KLIIMA

Iga tekstiilitööstuse tootmisetapp põhjustab õhuheitmeid. Lisaks toorainele on teguriks ka tehase rajatised või energia tootmine. Bluesign® süsteem kontrollib kõiki valdkondi ja töötleb otseselt toorainete ja keemiatoodete valikut.

Eesmärgiks on vähendada CO2 heitkoguseid nii ettevõtte mõjusfääris kui ka järgnevates protsessi etappides. Heitõhk tuleb puhastada ja ringlusesse võtta asjakohase keskkonnatehnoloogia abil.

error: Content is protected!